Hyresavtal är tecknat med MSB

Hyresavtal är tecknat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende cirka 7900 kvm kontor. MSB tillträder efter sommaren 2019 och nu pågår arbeten för att anpassa lokalerna till deras verksamhet.
Källa:MSB