Trafiksituationen på Terminalvägen

Trafiksituationen på Terminalvägen har varit osäker och ohållbar. Vi har därför sett oss tvungna att stänga av vägen för genomfart.
Transporter till alla byggen sker nu från den södra infarten, det vill säga den ombyggda korsningen Pampaslänken/Terminalvägen. Vi kan då nyttja hela Terminalvägens längd utefter spårhallen som väntplats. Med dessa åtgärder hoppas vi få en säkrare trafik på vägen.