Ytor och Planlösningar
Kontor

Lokalernas rymd erbjuder flexibla lösningar. Förutom kontor kan även lagerhantering, produktion/ monteringsverksamhet, viss typ av lab, utbildning men också specialanvändningar så som filmproduktion, utställning mm passa i lokalen.

fastighet med rymd

Fastigheten erbjuder traditionella kontorslokaler samt tre våningar med riktigt god takhöjd och volym. Dessa kan lämpa sig för kontor men också andra utrymmeskrävande verksamheter. Det finns gott om garage och förrådsytor.

YTOR
Plan 3: 10 800 kvm ca 5,4 m takhöjd
Plan 4: ca 8 300 kvm ca 4,4 m takhöjd, terrass mot Ulvsundasjön
Plan 5: ca 5 200 kvm, terrass mot Ulvsundasjön

 • Tomteboda Showroom - 239
 • Tomteboda Showroom - 112
 • Tomteboda Showroom - 555
 • Tomteboda Showroom - 427
 • Tomteboda Showroom - 141
 • Tomteboda Showroom - 058
 • Tomteboda Showroom - 022
 • Tomteboda Showroom - 508
 • Tomteboda Showroom - 278
 • Tomteboda Showroom - 018
 • Tomteboda Showroom - 278
 • Tomteboda Showroom - 239
 • Tomteboda Showroom - 141
 • Tomteboda Showroom - 058
 • Tomteboda Showroom - 018
 • Tomteboda Showroom - 555
 • Tomteboda Showroom - 112
 • Tomteboda Showroom - 086

Härliga vyer från fastigheten – mycket grönska, Pampas och Ulvsundasjön, Karlbergs slottspark samt många gamla och nya landmärken.