Lager och Logistik

Lokalerna erbjuder flexibla lösningar. Förutom kontor kan även lagerhantering, produktion/ monteringsverksamhet, viss typ av lab, utbildning men också specialanvändningar så som filmproduktion, utställning mm passa i lokalen.

Unik fastighet med bästa läge

Nu erbjuder vi lagerlokaler med generösa, sammanhängande golvytor i en unik fastighet med bästa läge och flexibla lösningar. Fastigheten i Tomteboda ligger centralt beläget, precis utmed Essingeleden. Det unika skyltläget mot trafiklederna ger möjlighet till värdefull exponering. Närheten till Stockholms innerstad, järnvägsnätet och trafikleder passar er som vill etablera verksamhet med behov av stora lagerutrymme och effektiva logistiklösningar i ett av Stockholms A-lägen.

Söker ni utrymmer för lager eller logistik i närheten av Stockholms innerstad?
Ett flertal lastkajer gör fastigheten lättillgänglig för in- och utlastning av varor och gods. Fastighetens in- och utflöde kan anpassas till er verksamhets behov.

Logistik för spårbunden trafik
Tomteboda omfattar även en rymlig spårhall med järnvägsräls in i fastigheten. Rälsen ger direkt access till Sveriges järnvägsnät.

Parkering i garage och förrådsutrymmen
Här finns även gott om förrådsutrymmen och parkeringsplatser, såväl inne som ute.

  • tomteboda-1016-360
  • tomteboda-1016-167
  • tomteboda-1016-271
  • tomteboda-1016-254
  • tomteboda-1016-183
  • tomteboda-1016-211
  • tomteboda-0516-007
  • tomteboda-1016-139
 

Härliga vyer från fastigheten – mycket grönska, Pampas och Ulvsundasjön, Karlbergs slottspark samt många gamla och nya landmärken.